TYÖEHTOSOPIMUKSET 2023-2027

Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus 1.12.2023-31.1.2027

  • Sisältää Auto- ja konekorjaamoalan työehdot, Auto- ja konekaupan työehdot sekä niille yhteiset liitesopimukset (luottamusmiessopimus, työsuojelusopimus, yhteistoimintasopimus, yleissopimus, koulutussopimus, tilastosopimus ja ay-jäsenmaksujenperintäsopimus

Autoalan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.12.2023-31.1.2027

  • Sopimuksen piiriin kuuluvat Autoalan Keskusliitto ry:n jäsenyritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt edellyttäen, että he toimivat tämän sopimuksen tarkoittamissa teknisissä tehtävissä tai teknisiä palvelutoimintoja palvelevissa tai tukevissa tehtävissä. Sopimuksen soveltamisen piiriin kuuluvat myös katsastusalan yritysten ja niiden autoalan yrityksille palveluita tuottavien yritysten palveluksessa olevat toimihenkilöt siten kuin työehtosopimuksen liitteissä on sovittu.

Alla ladattavina tiedostoina työehtosopimukset kokonaisuuksina sekä palkkataulukot. TES-kirjat ovat kirjapainossa ja ne lähetetään jäsenille niiden valmistuttua.

Jäsensivuillamme tarkemmat ohjeet palkkojen korotuksista.