Whistleblowing eli ilmoittajansuojelulaki tuli voimaan 1.1.2023

EU:n ilmoittajansuojadirektiivin eli ns. whistleblowing-direktiivin, pohjalta voimaan astunut ilmoittajansuojelulaki velvoittaa kaikkia säännöllisesti vähintään 50 henkilöä työllistäviä organisaatioita tarjoamaan väylän väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Ilmoittajansuojelulain tarkoituksena on suojata ilmoittajaa, kun hän ilmoittaa tietyssä tilanteessa erikseen määriteltyjen normien rikkomisesta.

Jäsensivuilla kerrotaan asiasta ja sen yrityksiltä vaatimista toimenpiteistä lisää.