Vuosiloman pitäminen lomakaudella 2023

Vuosiloman tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus keskeyttää työn tekeminen ja saada lepoa ja virkistystä. Siten vuosilomalla on keskeinen osa työssä jaksamisen ja tuottavuuden edistämisessä ja myös työurien pidentämisessä. Onkin tärkeää, että yrityksissä suunnitellaan vuosilomien antaminen ja koko yrityksen henkilöstöpolitiikka siten, että ne palvelevat niin tuottavuutta kuin työhyvinvointiakin.

Toisaalta vuosiloma aiheuttaa työnantajalle maksuvelvoitteita ja loman antamiseen liittyviä kustannusvaikutuksia, jotka ovat merkittävä osa yritysten työvoimakustannuksia. Näinä aikoina, jolloin on tavallistakin tärkeämpää hallita kaikkia yrityksen kustannuksia, on vuosilomiin liittyvien kustannusten hallinta poikkeuksellisen tärkeää.

Jäsensivustollamme käsitellään vuosilomaa koskevia kokonaisuuksia:

  • vuosiloman antaminen
  • työkyvyttömyys ja vuosiloma
  • lomapalkka ja lomaraha
  • lomakorvaus
  • vuosilomaa täydentävät lisävapaapäivät
  • vuosiloma juhannusviikolla

Kirjaudu tästä Vuosiloman pitäminen