Vuosiloman pitäminen 2020

Koronaviruspandemia on antanut perusteet muuttaa työlainsäädäntöä monilta osin. Vuosilomalaki on kuitenkin pidetty ennallaan ja alkavanakin lomakautena vuosilomien pitäminen tapahtuu samoja säännöksiä noudattaen kuin aikaisemminkin.

Työmarkkinatiedotteessa lisää vuosilomaa koskevista kokonaisuuksista. Katso ohje jäsenten tiedostot-sivulta.