Vähäpäästöisten työsuhdeautojen etuudet muuttuvat vuoden 2022 alussa

Vuoden 2022 alussa astuu voimaan uusi veroetuus, joka koskee työsuhdeautoja, joiden hiilidioksidipäästöt (WLTP) ovat 1–100 g/km. Työsuhdeauton autoedun perusarvosta tehtävän vähennyksen suuruus on 85 euroa kuukaudessa. Alennus on määrältään puolet tämän vuoden alussa voimaan astuneesta täyssähköautojen verotusarvon alennuksesta (170 euroa/kk). Etuudet ovat voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Lisäksi Verohallinto on valmistellut käyttöön uuden vähennyksen, joka sovelletaan vapaan edun lataushybridien ja kaasuautojen käyttövoimakustannuksiin. Sen suuruus on 60 euroa kuukaudessa, eli myös se on määrältään puolet täyssähköautojen saamasta 120 euron kuukausikohtaisesta vähennyksestä. Nämä vähennykset perustuvat ladattavien autojen alempiin käyttökustannuksiin ja ne vahvistetaan jatkossa aina vuosittain luontoisetujen laskentaperusteissa.