Uusi yhteistoimintalaki on tullut voimaan vuoden 2022 alusta

Lain keskeisin uudistus on jatkuva vuoropuhelu. Uusi laki muodostuu kolmesta kokonaisuudesta:
Jatkuvasta vuoropuhelusta työnantajan ja henkilöstön välillä
Muutosneuvotteluista
Henkilöstön edustuksesta yrityksen hallinnossa
Lakia sovelletaan sellaisiin yrityksiin ja yhteisöihin, joissa säännöllisesti työskentelevien työntekijöiden määrä on vähintään 20. Säännöksiä henkilöstön hallintoedustajasta sovelletaan yrityksiin, joissa työskentelee Suomessa vähintään 150 työntekijää.

Liitteessä kerrotaan lain sisällöstä ja soveltamisesta tarkemmin.

Lataa tästä EK:n soveltamisohje

Lisätietoja

Harri Saastamoinen
harri.saastamoinen@aapt.fi, puh. 050 5646 320