Uudistetut moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdot, etäkoulutus 23.3. ja 29.3.

Kun moottoriajoneuvon huollosta ja korjauksesta sovitaan selkeästi, sekä korjaamot että asiakkaat välttyvät monelta ongelmalta. Uudistetuissa huolto- ja korjausehdoissa on pyritty luomaan selvät pelisäännöt sopimuksentekoon sekä asiakkaan ja korjaamon vastuuseen eri tilanteissa.

Koulutuksessa käydään läpi uudistetut Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdot:

  • Työtilaus
  • Etämyynti
  • Työn hinnoittelu
  • Työn suorittaminen ja lisätyöt
  • Vastuu autoverosta
  • Maksaminen
  • Vakuutusyhtiöön laskuun lähtevät korjaukset
  • Työn valmistuminen ja viivästymisen seuraamukset
  • Työn suorituksen virhe, virheilmoitus, virheen seuraamukset
  • Erimielisyyksien ratkaiseminen

Asiantuntija
Jouko Sohlbeg, tekninen johtaja, Autoalan Keskusliitto

Koulutus tarjotaan vain AAPT:n jäsenliikkeille,  hinta 110 €

Hintaan lisätään alv 24 %.

Koulutus järjestetään Teams-sovelluksella. Valitse sinulle sopivampi ajankohta ja ilmoittaudu tästä:

a. keskiviikkona 23.3.2022 klo 13-15.30
b. tiistaina 29.3.2022 klo 13-15.30

 

Uusissa ehdoissa on huomioitu erityisesti:

Etämyynnin säännökset

Sopimus korjaus- ja huoltotöistä tehdään nykyään usein puhelimitse tai sähköisesti. Tällöin on sovellettava etämyynnin säännöksiä, joiden perusteella töille on lähtökohtaisesti 14 päivän peruuttamisoikeus. Korjaamon on myös annettava asiakkaalle tietyt asiakirjat, kuten tilausvahvistus ja peruuttamisohjeet. Ehdoissa on myös selkeät ohjeet työn hinnoitteluun ja lisätöihin. Itse työ on suoritettava sovitussa ajassa huolellisesti ja ammattitaitoisesti noudattaen valmistajan kyseistä automallia varten laatimia, Suomen olosuhteisiin tarkoitettuja huolto- ja korjausohjeita.

Virhetilanteiden vastuukysymykset

Uusissa ehdoissa määritellään erilaiset virhe- ja viivästystilanteet ja niihin liittyvät vastuut. Työn tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on suoritetun työn yhteydessä aihetta olettaa. Korjaamon on tarvittaessa osoitettava, että työ on tehty sovitulla tavalla, ammattimaisesti ja huolellisesti sekä asiakkaan edut huomioon ottaen. Asiakkaan velvollisuus on ennen korjaamisen aloittamista ilmoittaa virheestä ja varmistaa, ettei hän omalla toiminnallaan aiheuta enempää vahinkoa esimerkiksi jatkamalla ajoneuvon käyttöä vian ilmettyä. Jos asiakas ei noudata tätä velvoitetta, korjaamon vastuu lisävahingoista on vain rajallinen tai voi poistua kokonaan.