Työsuojeluvaltuutetun vaalit 1.11.-31.12.2021

Yrityksen työturvallisuustyössä keskeisen osan muodostaa työsuojeluyhteistoiminta, joka on paitsi jokapäiväistä työtä työnantajan edustajien ja työntekijöiden välillä myös työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä.

Työsuojeluyhteistoimintaa koskevat säännökset ja määräykset ovat laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006, jäljempänä TsValvL) sekä Autoalan työsuojelusopimuksessa, joka on autoalan työehtosopimusten liitteenä.

Työsuojeluyhteistoimintaa varten työpaikalla on työnantajan edustajana työsuojelu-päällikkö ja työntekijöiden edustajana työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Näiden lisäksi työpaikalle on tietyin edellytyksin perustettava työsuojelutoimikunta tai muu työsuojelun yhteistoimintaelin.

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit toimitetaan marras-joulukuun aikana. Lue jäsensivuilta lisää vaalien toimittamisesta ja vaaliohjeista.