Työnantajan velvollisuus pitää työssään koronaan altistuneista luetteloa

Työnantajan on pidettävä luetteloa työntekijöistä, jotka ovat altistuneet työssään koronaan tai muille vakavaa vaaraa tai sairautta aiheuttaville biologisille tekijöille.

Koronan osalta luetteloa tulee pitää, mikäli voidaan todeta, että työntekijä on työssään ollut kontaktissa koronavirustartunnan saaneeseen henkilöön tai virusta sisältävään materiaaliin. Pelkkä mahdollisuus altistumiselle työssä ei vielä synnytä työnantajalle luettelonpitovelvollisuutta.

Luettelosta on käytävä ilmi altistuneen työntekijän nimi ja ammatti, työpaikan toimiala ja tehdyn työn laatu, tiedot altistumista aiheuttaneesta biologisesta tekijästä siltä osin, kun se on tiedossa ja kuvaus siitä, miten ja milloin altistuminen tapahtui.

Lue tarkemmin jäsentiedotteesta kirjautumalla jäsensivuille.