Tietosuojavaltuutetun päätös ajoneuvon huoltohistoriatietojen antamisesta

Tietosuojasääntely ei lähtökohtaisesti estä ajoneuvon huoltohistoriatietojen antamista uudelle omistajalle, mutta ei myöskään velvoita tietojen antamiseen.

Tietosuojavaltuutetun tuoreen päätöksen mukaan huoltohistoriatiedot eivät ole auton uuden omistajan henkilötietoja eli uudella omistajalla ei ole oikeutta saada tietoja nimenomaan tarkastusoikeuden perusteella.

Tämä voi olla mahdollista esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen oikeutetun edun puitteissa.

Auton omistajan, potentiaalisen ostajan tai toisen autoliikkeen kysyessä ajoneuvoon liittyviä tietoja, tulee lähtökohtaisesti antaa ainoastaan ajoneuvon huoltoon ja korjauksiin liittyvää teknistä tietoa. Ajoneuvon aikaisempiin omistajiin liittyviä henkilötietoja ei ole perustetta antaa. Aikaisempia omistajia koskevat henkilötiedot eivät yleensä edes ole tarpeellisia kysyjälle.

Viranomaisille tiedot tulee kuitenkin antaa viranomaisen esittämän pyynnön mukaisessa laajuudessa.

Tutustu päätökseen ja lue lisää huoltohistoriatietojen antamisesta jäsensivuilta.