Täyssähköautojen ajoakkujen kestoikätutkimus- uusi insinöörityö

Metropolia ammattikorkeakoulussa on valmistunut AKL:n toimeksiannosta uusi Ajoneuvotekniikan insinöörityö ”Täyssähköautojen ajoakkujen kestoikätutkimus”.

Eemi Laurellin insinöörityössä (insinööri AMK) tutkittiin täyssähköautojen ajoakkujen odotettavissa olevaa kestoikää normaalikäytössä. Akun kuntoa selvitettiin muiden arvojen avulla siinä tapauksessa, ettei SOH-arvoa olisi ilmaistu tarpeeksi selkeästi. Akun ikääntymisen syitä pohdittiin akunhallintajärjestelmän antamia arvoja tutkimalla. Lisäksi selvitettiin kemioiltaan erilaisten akkujen kestoikäeroja.

Työ toteutettiin keräämällä satunnaisesti valittujen käytettyjen autojen itsediagnostiikasta tietoja kahta monimerkkitesteriä käyttäen. Työtä varten etsittiin lähinnä pääkaupunkiseudun autoliikkeistä mahdollisimman vanhoja ja paljon ajettuja täyssähköautoja. Tämän lisäksi sähköautoilijoita kutsuttiin suoraan Metropolian autolaboratorioon luettamaan autojensa tietoja tutkimusta varten. Aineistoa haettiin myös internetistä. Teslan osalta oltiin täysin ulkopuolisen tiedon varassa, koska käytössä olleilla laitteilla ei voitu lukea Teslan diagnostiikkaa.

Insinöörityön tuloksena saatiin melko kattavan otoksen perusteella muodostettua arvio täyssähköautojen akkujen kestoiästä ja siihen eniten vaikuttavista seikoista. Ohjaajina toimivat AKL:n tekninen johtaja Jouko Sohlberg ja Metropolian lehtori Pasi Kovanen.

Tutustu insinöörityöhön autoala.fi-sivuilla>

Sivuilta löytyy myös aiemmin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa valmistunut Sampo Seppäsen opinnäytetyö ”Sähköautojen konsultoiva myynti kuluttajamarkkinoilla”