Tasalaatuisuutta korikorjaukseen ja maalaukseen: uudet AKMM laatukriteeristöt

Autokori- ja automaalarimestari kilta ry on laatinut alalle laatukriteerit, käy tutustumassa:

Laatukriteerit on tarkoitettu ensisijaisesti korikorjaamoiden ja maalaamoiden oman laatuohjelman täydennykseksi, mutta myös ulkopuolisen laaduntarkastajan työvälineeksi ja eri osapuolten välisen keskustelun apuvälineeksi.