Tartuntatau­ti­päi­värahaa myös ilman eristyspäätöstä

Eduskunta on hyväksynyt tartuntatautipäivärahan hakemisen ehtoja koskevan sairausvakuutuslain väliaikaisen muutoksen. Koronatartunnan saanut voi nyt hakea tartuntatautipäivärahaa ilman tartuntatautilääkärin tekemää virallista eristämismääräystä. Tartuntatautipäivärahaan on oikeus, jos työntekijällä on laboratoriotestillä todettu koronatartunta ja lääkäri on suositellut työstä poissaoloa taudin leviämisriskin takia.

Tartuntatautipäivärahan hakuaikaa pidennettiin samalla kuuteen (6) kuukauteen. Tartuntatautipäivärahaa voi nyt hakea kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta lukien etuutta halutaan saada.
Sairausvakuutuslain väliaikainen muutos tuli voimaan takautuvasti eli se koskee poissaoloja, jotka ovat alkaneet 1.1.2022 tai sen jälkeen. Muutos on voimassa 30.6.2022 saakka. EK on julkaissut kysymyksiä ja vastauksia (Q & A) asiasta. Katso tästä