Tärkeää tietoa di-isosyanaatin turvallisesta käytöstä ja käsittelystä

Euroopan unionin viranomaiset hyväksyivät 4.8.2020 REACH-asetuksen mukaisen di-isosyanaatteja koskevan rajoituksen. Asetuksessa täsmennetään koulutusvaatimusten tarve di-isosyanaattien teollisille ja ammattimaisille käyttäjille, jotka käyttävät (yksittäin tai yhdistelminä) di-isosyanaatteja, joiden pitoisuus on yli 0,1 painoprosenttia.

Di-isosyanaattien käyttöön vaaditaan koulutus 24.8.2023 jälkeen työntekijöiden suojelemiseksi. Lue tarkemmin Tukesin sivulta

Di-isosyanaattien turvallinen käyttö ja käsittely – itsenäinen verkko-oppiminen

Useimmilla eurooppalaisilla kielillä verkkopohjainen diisosyanaattikoulutus on saatavilla osoitteessa Safe use of Diisocyanates – Homepage (safeusediisocyanates.eu).

Koulutus on itseopiskelukurssi, jonka voit suorittaa milloin tahansa verkossa ja jonka hinta on 5 euroa per koulutus, mukaan lukien todistus (+10 euroa hallintokuluja laskua kohden). Kursseista löydät myös paljon lisätietoa diisosyanaatteja koskevasta REACH-lainsäädännöstä.

Suomenkielisiin koulutuksiin pääset tämän sivuston kautta: Safe use of Diisocyanates – Home (safeusediisocyanates.eu).

Suomenkieliset koulutukset julkaistaan aalloittain. Tällä hetkellä saatavilla Liima- ja tiivistysmassakoulutukset (Koulutus PU-liimoja tai -tiivisteitä käyttäville työntekijöille):

Fi-koulutusalustalle  tästä:

Ajoneuvojen korjaus – 048:

  • Johdanto
  • Mitä ovat diisosyanaatit?
  • Miten herkistyminen voi tapahtua
  • Henkilökohtainen terveys
  • Hätätoimenpiteet
  • Käyttäytymisen turvallisuus
  • Kansalliset säännöt

048 Liimojen ja tiivisteiden ammattimainen käyttö / Pienet pakkaukset huoneenlämmössä – suoraan kurssille tästä linkistä