Nollatuntisopimusten käyttöön muutoksia elokuun alusta 2022

Tasavallan presidentti on vahvistanut työehtoja ja vaihtelevan työajan piirissä olevia työntekijöitä koskevan lakipaketin 8.7.2022.
Muutokset lainsäädännössä astuvat voimaan 1.8.2022.

Työajan vakiintuminen vaihtelevan työajan työsopimuksissa vahvistuu hallitusohjelman mukaisesti. Lisäksi täytäntöön pannaan EU:n työehtodirektiivin edellyttämät muutokset, jotka muun muassa velvoittavat työnantajan antamaan työntekijälle tietoa työehdoista laajemmin ja nopeammin.

Vaihtelevan työajan työsopimuksilla tarkoitetaan nollatuntisopimuksia ja muita sopimuksia, joissa kiinteän työtuntimäärän sijasta työajan on sovittu vaihtelevan tiettyjen tuntimäärien välillä (esimerkiksi 8-30 tuntia viikossa).
Jäsensivuilla selostetaan tarkemmin asiaa.