Määräaikaiset muutokset työsopimuslakiin ja lakiin yhteistoiminnasta yrityksessä päättyvät vuoden lopussa

Työlainsäädäntöön 1.4.2020 alkaen koronan vuoksi tehdyt määräaikaiset muutokset päättyvät 31.12.2020.
Väliaikaiset muutokset koskivat seuraavia seikkoja:

  • Lomautusilmoitusaika ja lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvottelujen kesto lyhenivät viiteen (5) päivään.
  • Määräaikaisten työntekijöiden lomauttaminen
  • Työsopimuksen purkaminen koeajalla taloudellisella ja tuotannollisella perusteella
  • Takaisinottovelvoitteen pidennys yhdeksään (9) kuukauteen

1.4.2020 otettiin käyttöön myös työttömyysturvaa koskevia helpotuksia (työttömyysturvan alkuomavastuun poisto, enimmäiskeston laskurin pysäyttäminen sekä työssäoloehdon lyhentäminen), jotka ovat päättymässä 31.12.2020. Hallituksen esityksessä 231/2020 on esitetty jatkoaikaa 31.3.2021 saakka työttömyysturvan käsittelylle tehdyille helpotuksille sekä työttömyysturvan korotettua soviteltua suojaosaa ja liikkuvuusavustusta koskien. Lisää tietoa tiedotteessamme jäsensivuilla.