Koronarokotusten palkallisuus

Rokotusaika ensisijaisesti työajan ulkopuolella

Työntekijän tulee pyrkiä ottamaan rokotus työajan ulkopuolella. Mikäli työntekijällä on käytössään liukuva työaika, käytetään rokotukseen ensisijaisesti työaikaliukumaa.
Jos rokotusaikaa ei ole mahdollista vaikeudetta saada työajan ulkopuolelle työntekijällä on oikeus käydä ottamassa koronarokotus työaikana (tartuntatautilaki 45 §).

Työnantajan velvollisuus maksaa palkka tilanteessa, jossa koronarokotusaikaa ei ole mahdollista saada työajan ulkopuolelle on oikeudellisesti epäselvä.  Teollisuusliitto ja Pro ovat tiedottaneet jäsenkentälleen rokotusajan palkallisuudesta. AKL on aikaisemmin helmikuussa lähettämässään työmarkkinatiedotteessa kertonut rokotusajan olevan palkaton. Työnantajaliitoilla ei ole tällä hetkellä yhteneväistä ohjeistusta asiasta.