Joulun ja vuodenvaihteen työajat ja vuosiloma

Joulun aikaan sijoittuu arkipyhiä ja jouluaatto, jotka vaikuttavat työehtosopimuksien piirissä olevien työntekijöiden ja toimihenkilöiden viikoittaisen säännöllisen työajan pituuteen. Poikkeuksen muodostavat provisiopalkkaiset automyyjät, joilla joulun ajan arkipyhät eivät lyhennä viikoittaista työaikaa.

Osa-aikatyössä arkipyhien vaikutus viikoittaiseen työaikaan riippuu osa-aikatyön toteuttamistavasta, mistä syystä yksiselitteisiä malleja ei voida esittää.

Joulun ja vuodenvaihteen ajan arkipyhät vaikuttavat myös lomapäivien laskentaan pidettäessä lomaa viikoilla 51 ja 52 sekä 1/2022.

Jäsensivuilla on selostettu työehtosopimusten ja työlainsäädännön määräysten vaikutuksia säännölliseen työaikaan ja vuosilomien pitämiseen joulun ja vuodenvaihteen aikaan.