Jos työskentelypaikan lämpötila ylittää +28 C, on työskentelyjaksojen pituutta rajoitettava

Suomi on poikkeuksellisen lämpimän ilmamassan piirissä. Jäsensivuilla käsitellään työskentelypaikan lämpöolojen vaikutusta työskentelyjaksojen pituuteen. Lämpöoloilla tarkoitetaan työskentelypaikan ilman lämpötilaa, kosteutta ja virtausnopeutta sekä lämpösäteilyä. Nämä fysikaaliset olosuhteet vaikuttavat osaltaan siihen, miten työntekijä kuormittuu työssään.

Ensi sijassa työntekijöitä pyritään suojelemaan kuumatyön haitoilta teknisin ratkaisuin, kuten ilmastoinnin avulla sekä lämpö- tai kylmälähteiden eristämisellä. Esimerkiksi auringon lämpösäteilyä voidaan toimistotyössä estää kaihtimilla. Mikäli tekniset ratkaisut eivät ole mahdollisia, lämpöolojen vaikutusta työntekijään pyritään vähentämään sopivalla vaatetuksella ja työn tauottamisella.

Jos työpaikan ilman lämpötila teknisistä toimista huolimatta ylittää 28 °C, Työsuojeluhallinnon vakiintunut suositus kevyissä ja keskiraskaissa työtehtävissä on, että työnantajan on rajoitettava työntekijöiden altistumisaikaa kuumalle.

Lue lisää jäsensivuilta toimenpiteistä.