Huoltotositteessa näkyvien henkilötietojen julkaisu verkossa kielletty

Tietosuojavaltuutettu on 26.7.2021 antamassa päätöksessään todennut, että auton huoltotositteessa näkyvien henkilötietojen julkaisu verkossa ei ole tietosuojasääntelyn mukaista.
Autoliike oli julkaissut verkossa myynti-ilmoitusten yhteydessä kuvat autojen huoltotositteista, joissa on ollut näkyvillä entisten omistajien nimi- ja osoitetietoja. Kuvissa näkyvien henkilötietojen julkaisu verkossa ei ole tietosuojavaltuutetun mukaan tietosuojalainsäädännön mukaista ja sen vuoksi tietosuojavaltuutettu määräsi autoliikkeen muuttamaan käytäntöään. Omistajatiedot pitää jättää pois esimerkiksi peittämällä ne verkkoon laitettavista kuvista.
Tietosuojavaltuutetun toimistolle kannellut henkilö kertoi pyytäneensä autoliikettä poistamaan hänen henkilötietonsa huoltotositteesta otetusta kuvasta, jonka yritys oli liittänyt verkossa julkaistuun auton myynti-ilmoitukseen. Autoliike oli suostunut poistamaan vain osan kuvissa näkyvistä henkilötiedoista.
Huoltotositteesta otetun kuvan julkaisulla oli tarkoitus osoittaa, että autoa on huollettu asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä oli perustellut käytäntöä sillä, että henkilötietojen näkymisestä ei sen mukaan ole ollut haittaa rekisteröidyille.
Huoltotietojen esittäminen ei kuitenkaan edellytä auton omistajatietojen viemistä verkkoon.
Julkaisemalla henkilötietoja sisältäviä kuvia huoltotositteista verkossa rekisterinpitäjä ei ollut noudattanut yleisen tietosuoja-asetuksen tietojen minimointiperiaatetta tai oletusarvoisen ja sisäänrakennetun tietosuojan velvoitetta.