Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimus tulee voimaan 1.12.2023

Autoalan Keskusliiton ja Teollisuusliiton hallitukset ovat hyväksyneet uuden Autoalan kaupan ja korjaamotoiminnan työehtosopimuksen. Sopimus tulee voimaan 1.12.2023.

Tällä hetkellä autoalalla on vielä voimassa 6.1.2022 allekirjoitettu työehtosopimus, jonka voimassaolo oli päättymässä 31.3.2024. Uusi työehtosopimus tulee voimaan ennen tämän sopimuksen päättymistä. Sopimuksessa on sovittu 3,6 %:n yleiskorotuksesta ja perhevapaauudistuksesta. Muilta osin muutoksia ei tule.

Neuvotteluratkaisuun sisältyy, että osapuolet neuvottelevat mahdollisista tekstimuutoksista, joihin ei sisälly kustannusmuutoksia, maaliskuun loppuun 2024 mennessä. Uudet tes-kirjat painatetaan tämän jälkeen.

Lisätietoa ja ohjeet ilmoittautumisesta informatiiviseen webinaariin 28.11. tai 30.11. jäsensivuillamme.

Jäsensivuilla selostetaan myös tarkemmin joulukuun 2023 kertaerää ja sen maksamisen periaatteita.