Ajoneuvot on katsastettava myös poikkeusolojen aikana

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on juuri tiedottanut, että ajoneuvojen katsastamiseen ei tule lykkäystä koronan takia. Epidemian hillitsemisessä on onnistuttu niin hyvin, että asiantuntijat eivät asettuneet LVM:n valmisteleman määräaikaiskatsastuksen poikkeuksen taakse. Autoala ja katsastusala puolsivat myös luonnollisesti katsastusten jatkumista yhteisessä lausunnossaan.

Ministeriö lähetti 16.4.2020 lausuntokierrokselle kiireellisen hallituksen esityksen, johon sisältyi tilapäinen jousto ajoneuvon katsastuksen määräaikoihin tänä keväänä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja oikeuskanslerin virasto katsoivat kuitenkin, että tartuntavaaran pienentymisen takia poikkeus ei ole välttämätön. Lausuntopalautteen johdosta ministeriö on päättänyt jättää ajoneuvolain katsastussääntelyä koskevat muutosehdotukset pois kyseisestä esityksestä.

Poikkeus olisi mahdollistanut joustoa sellaisten ajoneuvojen liikennekäyttöön, joita ei ole määräaikaiskatsastettu tai jotka on katsastuksen perusteella määrätty ajokieltoon. Poikkeus olisi koskenut ajoneuvoja, joiden viimeinen katsastuspäivä olisi ollut aikavälillä 16.3.–15.6.2020. Katsastamattoman tai hylätyn ajoneuvon liikennekäyttö olisi ollut tilapäisesti sallittua 31.8.2020 asti.
Lausuntokierroksen palautteen perusteella katsastusten lykkäys olisi aiheuttanut haittaa katsastusyritysten talouteen ja työllisyyteen. Liikenteessä olisi ollut mahdollisesti tavallista enemmän huonokuntoisia ajoneuvoja.
Myös poikkeusoloissa ajoneuvot on katsastettava normaalisti viimeistään ajoneuvolle merkittynä viimeisenä katsastuspäivänä.

LVM:n tiedote 23.4.2020

Lisätietoja
Työmarkkinajohtaja Juha Myllyntausta
p. 050 468 4077, juha.myllyntausta(a)akl.fi