Vuosilomien pitäminen 2021, kesätyöntekijöiden palkkaaminen

12

Vuosiloman tarkoitus on antaa työntekijälle mahdollisuus keskeyttää työn tekeminen ja saada lepoa ja virkistystä. Onkin tärkeää, että yrityksissä suunnitellaan vuosilomien antaminen ja koko yrityksen henkilöstöpolitiikka siten, että ne palvelevat niin tuottavuutta kuin työhyvinvointiakin.

Vuosiloma aiheuttaa työnantajalle maksuvelvoitteita ja loman antamiseen liittyviä kustannusvaikutuksia, jotka ovat merkittävä osa yritysten työvoimakustannuksia. Näinä aikoina, jolloin on tavallistakin tärkeämpää hallita kaikkia yrityksen kustannuksia, on vuosilomiin liittyvien kustannusten hallinta poikkeuksellisen tärkeää.

Lue lisää jäsentiedotteista (14-15) sekä vuosilomaa koskevista kokonaisuuksista että kesätyöntekijöiden hankkimisesta ja palkkaamisesta.