AAKL ja SKKL yhdistivät voimansa, syntyi Autoalan Palvelutuottajat ry

pj_varapj_aapt

Huhtikuun lopussa Autoalan ja Korjaamoiden Liitto ry ja Suomen Kolarikorjaamoiden liitto ry yhdistivät voimansa. Pitkään suunnitellun yhteistyön tuloksena syntyi yli 300 jäsenyrityksen Autoalan Palvelutuottajat ry.

Uusi hallitus on valittu ja järjestäytynyt. Puheenjohtajaksi valittiin Taneli Hakkarainen (kuvassa oikealla) ja varapuhteenjohtajaksi Kari Kanerva (kuvassa vasemmalla).

Toiminta organisoitiin samalla perustamalla Yleiskorjaamojaos, jonka vetäjäksi valittiin Jussi Lindholm, sekä
Kolarikorjaamo- ja maalaamojaos, jonka vetäjäksi valittiin Juha Kallio.

Tärkeimmäksi tehtäväkseen uusi liitto on ottanut toimia parempien autopalvelujen puolesta.

Uutta tulossa

Seuraavaksi jaoksien vetäjät laativat jaoksille toimintaohjelman ja hallituksen vastuulla on järjestää yhdistyksen muu toiminta. Molemmista liitoista siirtyy tehtäviä uudelle yhdistykselle, mutta paljon on myös uutta tulossa. Mm. koulutuksiin ja verkkopalveluihin ollaan tuomassa uusia elementtejä. Myös yhteydenpitoa jäsenkuntaan tiivistetään ja uusista palveluista tiedotetaan sitä mukaa, kun niitä saadaan toimintaan.