Kuukausi: joulukuu 2021

Autoalan koulutussopimus ja kurssit 2022

Autoalan Keskusliiton ja Teollisuusliiton sekä Autoalan Keskusliiton sekä Ammattiliitto Pron välillä on sovittu autoalan koulutussopimuksen soveltamisesta vuonna 2022. Jäsensivuilla lisätietoa: Sopimuksen soveltaminen ja kurssiluettelot

Lue lisää »

Hyvää Joulua ja menestyksekästä ensi vuotta!

Kiitos kaikille jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme vuodesta 2021! Vuosi onkin ollut suurten muutosten aikaa, niin järjestölle kuin koko maailmalle. Autoalan Palvelutuottajat uudistui, kun pitkään suunniteltu AAKL:n ja SKKL:n yhdistyminen päätettiin toteuttaa ja organisoitiin tämän vuoden aikana. Kesästä asti on toimittu yhteisen katon alla ja syksyllä saimme riveihimme rutkasti lisää hartiavoimia, kun Harri Saastamoinen aloitti toiminnanjohtajana. Tulevana.

Lue lisää »

Vähäpäästöisten työsuhdeautojen etuudet muuttuvat vuoden 2022 alussa

Vuoden 2022 alussa astuu voimaan uusi veroetuus, joka koskee työsuhdeautoja, joiden hiilidioksidipäästöt (WLTP) ovat 1–100 g/km. Työsuhdeauton autoedun perusarvosta tehtävän vähennyksen suuruus on 85 euroa kuukaudessa. Alennus on määrältään puolet tämän vuoden alussa voimaan astuneesta täyssähköautojen verotusarvon alennuksesta (170 euroa/kk). Etuudet ovat voimassa vuoden 2025 loppuun asti. Lisäksi Verohallinto on valmistellut käyttöön uuden vähennyksen, joka.

Lue lisää »

Täyssähköautojen ajoakkujen kestoikätutkimus- uusi insinöörityö

Metropolia ammattikorkeakoulussa on valmistunut AKL:n toimeksiannosta uusi Ajoneuvotekniikan insinöörityö ”Täyssähköautojen ajoakkujen kestoikätutkimus”. Eemi Laurellin insinöörityössä (insinööri AMK) tutkittiin täyssähköautojen ajoakkujen odotettavissa olevaa kestoikää normaalikäytössä. Akun kuntoa selvitettiin muiden arvojen avulla siinä tapauksessa, ettei SOH-arvoa olisi ilmaistu tarpeeksi selkeästi. Akun ikääntymisen syitä pohdittiin akunhallintajärjestelmän antamia arvoja tutkimalla. Lisäksi selvitettiin kemioiltaan erilaisten akkujen kestoikäeroja. Työ toteutettiin keräämällä.

Lue lisää »

Etätyösuositus ja maskisuositus jälleen voimaan

Valtioneuvosto suosittelee, että leviämisalueen työpaikoilla siirrytään etätyöhön työtehtävien sen salliessa. Oman alueen leviämistilanteen ja toimenpidesuositukset voi tarkastaa sairaanhoitopiireittäin. Etätyösuositus on voimassa toistaiseksi. Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen asiasta 2. joulukuuta. Etätyösuosituksen perusteita tarkastellaan viimeistään 15.2.2022, tilanteen niin edellyttäessä jo aiemmin. Valtioneuvosto suosittaa etätyötä yksityisille työnantajille työtehtävissä, joissa etätyö on mahdollista. Arviointi läsnä- ja etätyön terveysturvallisesta yhdistämisestä tapahtuu kuitenkin.

Lue lisää »

Uudistetut moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehdot

Moottoriajoneuvojen huolto- ja korjausehtoja uudistettiin, jotta ne vastaisivat paremmin todettuja tarpeita ja tämän päivän toimintaympäristöä. Ehtoja on valmistellut Autoalan Keskusliitto (AKL) yhdessä Autotuojat ja -teollisuus ry:n, kuluttaja-asiamiehen ja kuluttajariitalautakunnan kanssa. Uudet ehdot on päivätty 1.6.2021 ja niitä kustantaa ja julkaisee AKL-Palvelu Oy. Ehdot perustuvat voimassa olevaan lainsäädäntöön ja ne auttavat korjaamoa palvelemaan ja ohjaamaan asiakasta.

Lue lisää »